Forside

Dialogforum

Dialogforum for Biodiversitet skal bidrage med at sætte fokus på de vigtigste synergier og barrierer indenfor natur- og biodiversitetsområdet.

En af Biodiversitetsrådets opgaver er at inddrage relevante parter i forbindelse med sit arbejde. Derfor har Biodiversitetsrådet besluttet, at der i 2022 nedsættes et dialogforum for interessenter, kaldet Dialogforum for Biodiversitet.

Medlemmer

Biodiversitetsrådet har inviteret en række organisationer til at deltage i Dialogforum for Biodiversitet. Se oversigt over medlemmer i Dialogforum for Biodiversitet her.

Om Dialogforum for Biodiversitet

Biodiversitetsrådet ønsker at fremme en proces, hvor organisationerne kan bidrage med at sætte fokus på de synergier og barrierer, som de ser som vigtigst indenfor natur- og biodiversitetsområdet.

Dialogforum for Biodiversitet skal drøfte og kommentere på de biodiversitetsmæssige, lovgivningsmæssige, samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige aspekter i Biodiversitetsrådets hovedbudskaber og anbefalinger.

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt ekspertorgan, og derfor har Dialogforum for Biodiversitet ingen instruktionsbeføjelser over for rådet eller skal godkende rådets arbejde.

Hovedaktiviteter

I 2024 forventes disse hovedaktiviteter gennemført:

  • Online aktivitet i Dialogforum for Biodiversitet i foråret 2024.
  • Fysisk møde i Dialogforum for Biodiversitet i forbindelse med udgivelsen af Biodiversitetsrådets årsrapport ultimo 2024.
  • Mulighed for skriftlig kommentering på årsrapport 2024.

I 2023 er disse hovedaktiviteter gennemført:

  • On line aktivitet i Dialogforum for Biodiversitet tirsdag den 25. april 2023.
  • Fysisk møde i Dialogforum for Biodiversitet i forbindelse med udgivelsen af Biodiversitetsrådets årsrapport d. 23. november 2023.
  • Mulighed for skriftlig kommentering på årsrapport 2023.

I 2022 er disse hovedaktiviteter gennemført:

  • Opstartsmøde i Dialogforum for Biodiversitet i forbindelse med udgivelsen af Biodiversitetsrådets årsrapport 29. november 2022.
  • Mulighed for skriftlig kommentering på årsrapport 2022.

Skriftlig kommentering på årsrapporter

Medlemmer af Dialogforum for Biodiversitet har mulighed for at kommentere skriftligt på Biodiversitetsrådets årsrapporter. Kommentarerne offentliggøres i deres fulde længde her på hjemmesiden.