Danmarks første Biodiversitetsråd

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt ekspertorgan, der har som opgave at rådgive regeringen og folketinget om indsatser, der kan vende tabet af biodiversitet til fremgang. Rådet beskæftiger sig med en række problemstillinger indenfor natur og biodiversitet – både i vand og på land, herunder samspillet med lovgivning, økonomi og adfærd. Den 29. november 2022 er Biodiversitetsrådet udkommet med sin første rapport "Fra tab til fremgang - beskyttet natur i et internationalt perspektiv". Du kan se rapporten under menupunktet "Viden".

Læs mere om Rådets arbejde
Bag om Rådet

Biodiversitetsrådets medlemmer

Ni eksperter indenfor natur- og biodiversitetsområdet har fået til opgave at rådgive om beskyttelse af den danske natur.

Mød Rådets medlemmer