Forside

Privatlivs- og cookiepolitik

På denne side kan du læse om, hvordan Biodiversitetsrådet håndterer og passer på de personoplysninger, du giver os.

Dine oplysninger

Biodiversitetsrådet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig, når du besøger hjemmesiden og/eller kontakter os pr. mail. Alle personoplysninger behandles efter gældende lovgivning og vejledninger.

Cookies

Biodiversitetsrådet benytter ikke cookies på hjemmesiden.

Dine rettigheder

  • Ret til indsigt i dine personoplysninger
  • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
  • Ret til sletning af dine personoplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
  • Ret til dataportabilitet i visse tilfælde
  • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os.

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser for disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af alle dine rettigheder. Dette skyldes, at Biodiversitetsrådet, som offentlig institution, i nogle tilfælde, vil skulle behandle personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Adgang

Relevante medarbejdere i Biodiversitetsrådet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse.

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på, kan du klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.