Bag om Rådet

Rådets arbejde

Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og vidensbaseret organ, som leverer løsninger, der vil bidrage til at vende tabet af biodiversitet til fremgang.

Fra tab til fremgang

Biodiversitet er mangfoldigheden af liv. Vi befinder os i en global biodiversitetskrise. Menneskelige påvirkninger har ført til at mange arter er uddøde, og for mange truede arter er der kun få levende individer tilbage. Der er et akut behov for, at vi gør en aktiv indsats for at få vendt udviklingen.

Illustration af tabet af biodiversitet på land og til vands over tid. Til venstre på illustrationen (før i tiden) har vi høj biodiversitet med mange arter og individer. Mod midten af illustrationen (nutiden) falder biodiversiteten til færre arter og individer. Videre mod højre følger udviklingen to scenarier. I det ene scenarie bremses tabt af biodiversitet og vendes til fremgang, som følge af indsatser på natur- og biodiversitetsområdet. I det andet scenarie forsætter tabet af biodiversitet.
Copyright: Biodiversitetsrådet.

Rådets opgaver

Biodiversitetsrådes har til opgave at rådgive regeringen og folketinget om indsatser, der kan skabe bedre vilkår for den danske natur på land, i ferskvand og i havet. Rådets hovedopgaver er at udarbejde analyser, udredninger og anbefalinger omkring:

  • Indsatser der vender tabet af biodiversitet til fremgang
  • Implementering og kvalificering af indsatserne i natur- og biodiversitetspakken
  • Hvordan Danmark bidrager til de internationale mål om at beskytte arter og levesteder

Biodiversitetsrådets anbefalinger tager højde for de juridiske, samfunds- og miljøøkonomiske, og adfærdsmæssige aspekter, der er vigtige for at bevare biodiversiteten.

Gå til kommissorium

Rådets arbejdsplan & proces

Biodiversitetsrådet udarbejder årligt en rapport med anbefalinger og status om indsatser for natur og biodiversitet. Derudover vil Rådet på sigt løbende levere analyser, vurderinger, anbefalinger og høringssvar, som kan bidrage til den offentlige debat.

Biodiversitetsrådet inddrager i sit arbejde relevante parter, herunder bl.a. erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.