Bag om Rådet

Kommissorium

Biodiversitetsrådet er nedsat som et led i regeringens natur- og biodiversitetspakke. Rådet har til opgave at rådgive regeringen, aftaleparterne og folketinget om indsatser på natur- og biodiversitetsområdet.

I kommissoriet står der, at Biodiversitetsrådet har til opgave at:

  • Kvalificere og rådgive om indsatser i natur- og biodiversitetspakken.
  • Kvalificere Danmarks bidrag til biodiversitetsforhandlinger i EU og FN-regi.
  • Komme med fagligt velfunderede løsninger.
  • Tage højde for både biodiversitetsmæssige, samfundsøkonomiske, lovgivningsmæssige og adfærdsmæssige aspekter af indsatserne.
  • Vurdere mulige synergier i forhold til at fremme andre formål som drivhusgasreduktion og klimatilpasning.
  • Inddrage relevante parter i sit arbejde.
  • Udarbejde en årlig rapport om indsatser for natur- og biodiversitet.

Herudover kan Biodiversitetsrådet vælge at:

  • Behandle selvvalgte emner indenfor natur- og biodiversitetsområdet.
  • Vælge at kvalificere forslag fra interessenter.

Se Aktstykke om overflytning af Biodiversitetsrådet fra Miljøministeriet til Aarhus Universitet