Forside

Viden

Biodiversitetsrådets udgivelser.

Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv

Biodiversitetsrådets første rapport er nu udkommet med et hovedbudskab om, at det ikke er lykkedes at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark trods flere årtiers indsatser for at vende udviklingen.

I rapporten præsenteres grundlaget for biodiversitetsindsatser i Danmark samt en analyse af, hvor stor en andel af Danmarks areal – på land og til vands – der er beskyttet i forhold til at bevare dansk natur og biodiversitet på lang sigt.

Biodiversitetsrådets årsrapport 2022

Bestilling af trykte eksemplarer

Det vil på sigt blive muligt at købe trykte eksemplarer af rapporten. Yderligere information og bestillingsmodul vil fremgå af denne side.

Læs om Rådets arbejde