Forside

Viden

Biodiversitetsrådets udgivelser.

Fra tab til fremgang – beskyttet natur i Danmark i et internationalt perspektiv

Biodiversitetsrådets første rapport er nu udkommet med et hovedbudskab om, at det ikke er lykkedes at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark trods flere årtiers indsatser for at vende udviklingen.

I rapporten præsenteres grundlaget for biodiversitetsindsatser i Danmark samt en analyse af, hvor stor en andel af Danmarks areal – på land og til vands – der er beskyttet i forhold til at bevare dansk natur og biodiversitet på lang sigt.

Biodiversitetsrådets årsrapport 2022

Biodiversitetsrådet har i følgende notat præciseret fordelingen mellem eksisterende og planlagte beskyttede områder i Danmark.

Bestilling af trykte eksemplarer

Det er nu muligt at købe trykte eksemplarer af rapporten her.

Læs om Rådets arbejde