Viden

Sammenfatning af Årsrapport 2023

Biodiversitetsrådets Årsrapport 2023: Sammenfatning

Resume

Sammenfatning af Biodiversitetsrådets anden årsrapport (2023) med anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet, herunder forslag til overordnede biodiversitetsmål og delmål for beskyttelse og genopretning.

Download

Sammenfatning af Årsrapport 2023

Mod robuste økosystemer - anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet

Biodiversitetsrådets Årsrapport 2023 fokuserer på en dansk biodiversitetslov, der kan fastsætte mål og rammer for den nationale biodiversitetsindsats der på tværs af sektorer. Derved følger Biodiversitetsrådet op på et af de væsentligste budskaber fra årsrapporten fra 2022, der netop adresserede, at en dansk biodiversitetslov bør medvirke til at sikre, ’at de nødvendige indsatser igangsættes, moniteres og evalueres, så tabet af biodiversitet er vendt til fremgang inden 2030 med det langsigtede mål, at naturlige økosystemer genoprettes, så de lever op til deres fulde biodiversitetspotentiale inden 2050.

I sammenfatningen for årsrapporten præsenteres rådets væsentligste budskaber og anbefalinger, og centrale figurer og data er præsenteret i et kortere format.