Viden

Notat – Præcisering af arealopgørelse 2022

Fordelingen mellem eksisterende og planlagte beskyttede områder i Danmark

Resume

I dette notat præciseres arealfordelingen mellem eksisterende og planlagte beskyttede områder for både land- og havområder i Danmark. ’Eksisterende beskyttede områder’ dækker her over endeligt udpegede beskyttede områder. ’Planlagte beskyttede områder’ dækker over områder, der ved rapportens udgivelse ikke var endeligt udpeget. Se i øvrigt Biodiversitetsrådets årsrapport 2022 for de analysemæssige detaljer

Download

Notat – Præcisering af arealopgørelse 2022

I Biodiversitetsrådets årsrapport for 2022 opgøres, hvor stor en andel af Danmarks land- og havareal, der i følge Biodiversitetsrådets vurdering kan bidrage til 30/10%-arealbeskyttelsesmålene i EU’s Biodiversitetsstrategi for 2030, og samtidig medvirke til at sikre det overordnede mål i strategien om at vende tabet af biodiversitet til fremgang inden 2030.

I årsrapporten for 2022 opgøres andelen af eksisterende og planlagte beskyttede områder samlet. Opgørelsen er foretaget ud fra den antagelse, at de politiske aftaler og forslag, som de forelå, da rapporten udkom i november 2022, bliver implementeret som forventet.

I dette notat præciseres arealfordelingen mellem eksisterende og planlagte beskyttede områder for både land- og havområder i Danmark. ’Eksisterende beskyttede områder’ dækker her over endeligt udpegede beskyttede områder. ’Planlagte
beskyttede områder’ dækker over områder, der ved rapportens udgivelse ikke var endeligt udpeget. Se i øvrigt Biodiversitetsrådets årsrapport 2022 for de analysemæssige detaljer