Viden

Finansiering af Danmarks biodiversitetsindsats

Perspektiver på den offentlige og private sektors rolle og bidrag

Resume

Denne rapport præsenterer Biodiversitetsrådets tanker, forslag og synspunkter om finansieringen af fremtidige biodiversitetsinitiativer i Danmark. Den baserer sig på, hvad der kræves fagligt for at forbedre biodiversiteten i landet og indeholder forskellige anbefalinger til, hvordan både den offentlige og private sektor kan bidrage til indsatsen.

Download

Finansiering af Danmarks biodiversitetsindsats

Perspektiver på den offentlige og private sektors rolle og bidrag

Denne rapport indeholder Biodiversitetsrådets overvejelser, forslag og perspektiver på finansiering af Danmarks fremtidige biodiversitetsindsats. Rapporten tager afsæt i, hvad der biodiversitetsfagligt skal til for at forbedre Danmarks biodiversitetsindsats, og kommer med forskellige anbefalinger til, hvilke muligheder henholdsvis den offentlige og private sektor har for at bidrage.

Rapporten er det første skridt i Biodiversitetsrådets arbejde med at afdække de væsentligste samfundsøkonomiske aspekter i forhold til at forbedre Danmarks biodiversitetsindsats. Rapporten peger frem mod Biodiversitetsrådets årsrapport 2024, der udkommer sidst på året, hvori flere af disse aspekter vil blive behandlet og udfoldet yderligere.

Det nuværende finansieringsniveau er ikke tilstrækkeligt til at vende tabet af biodiversitet til fremgang

Det vurderes, at der samlet set er et væsentligt finansieringsgab mellem det finansielle behov og den nuværende finansiering af biodiversitetsindsatsen. Rapporten gennemgår bl.a. hvordan man kan mindske det nuværende finansieringsgab og hvordan finansiering burde bruges til at vende tabet af biodiversitet til fremgang. Biodiversitetsrådet vurderer, at både det offentlige og private kan og bør hjælpe med finansieringen af biodiversitetsindsatsen i Danmark. Det offentlige bør lave rammevilkårene for biodiversitetsindsatsen.