Theis Kragh

Rådsmedlem
Lektor Syddansk Universitet

Theis Kragh

Lektor ved Institut for Biologi ved Syddansk Universitet. Theis Kragh forsker i grundvidenskabelige spørgsmål inden for ferskvandsøkologi, drivhusgasser og biodiversitet.

Ekspertise- og forskningsområder

  • Genopretning og restaurering søer og vådområder
  • Systemøkologi og økologiske modeller
  • Nye metoder i naturovervågningen og moniteringsteknologi
  • Udvikling af metoder til kortlægning af næringsstof og kulstofstof belastning fra oplande
  • Stofomsætning i vand og sediment
  • Udbredelse af bundvegetation
  • Effekter af næringsstofbelastning

Aktiviteter og tilknytninger til øvrige organisationer

  • Deltagelse i Biodiversa+-ekspert arbejdsgrupper
  • Deltagelse i ministerielle arbejdsgrupper
  • Medlem af arbejdsgruppe i Dansk Lystfiskeri vedr. rovfisk i brakvand