Niels Strange

Rådsmedlem
Professor, Københavns Universitet

Niels Strange

Professor i skov- og naturplanlægning ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet. Forskninger i værdisætning af miljøgoder/økosystemtjenester, integration af miljø- og ressourceøkonomiske aspekter i samfundsøkonomien, samt prioriteringsanalyser af naturbeskyttelse.

Ekspertise- og forskningsområder

  • Miljø- og ressourceøkonomi
  • Prioriteringsanalyser

Læs mere