Niels Madsen

Rådsmedlem
Professor, Aalborg Universitet

Niels Madsen

Professor i Marin biologi ved Institut for Kemi og Biovidenskab ved Aalborg Universitet. Forsker og underviser i Marinbiologi, moniteringsteknologi og bæredygtig udnyttelse af akvatiskeressourcer. Har udviklet flere selektive fiskeredskaber, som er implementeret i EU-lovgivning og anvendes i de danske havområder.

Ekspertise- og forskningsområder

 • Marinbiologi og -økologi
 • Marinteknologi
 • Marinforvaltning
 • Fiskeriforvaltning
 • Udvikling af bæredygtigt fiskeri
 • Ferskvandsøkologi

Aktiviteter og tilknytninger til øvrige organisationer

 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Center for Havforskning
 • Bestyrelsesmedlem i Fiskeafgiftsfonden
 • Redaktør for det videnskabelige tidsskrift Fisheries Research (Elsevier)
 • Medlem af det videnskabelige panel for Aalborg Zoo Naturbevarelsesfond
 • Deltagelse i adskillige EU-ekspert arbejdsgrupper
 • Deltagelse i adskillige ekspertarbejdsgrupper under Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES)

Links