Birgitte Egelund

Rådsmedlem
Professor, Aarhus Universitet

Birgitte Egelund

Professor ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet med viden om de internationale og EU-retlige rammer for den nationale regulering af natur og biodiversitet. Forskningsmæssigt er fokus rettet mod miljørettens samspil med en markedsorienteret regulering, herunder brugen af forskellige reguleringstilgange og virkemidler.

Ekspertise- og forskningsområder

  • Miljøret
  • Klimaret
  • Energiret
  • EU-ret

Aktiviteter og tilknytninger til øvrige organisationer

  • Formand for Miljø- og Fødevareklagenævnet
  • Medlem af Energiklagenævnet
  • Medlem af Energinets Interessentforum
  • Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Miljøret

Læs mere