Berit Kaae

Rådsmedlem
Seniorforsker, Københavns Universitet

Berit Kaae

Seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Forsker i friluftsliv og turisme, herunder det kyst- og havorienterede friluftliv med fokus på dokumentation og GIS-kortlægning, og inddragelse i bl.a. den maritime fysiske planlægning (MSP).

Ekspertise- og forskningsområder

  • Havfriluftsliv
  • Maritim fysisk planlægning
  • Udvikling af nye frilufts- og turismeoplevelser
  • Lokalbefolkningens holdninger til turisme
  • Sociale påvirkninger fra turisme og tilpasningsstrategier
  • Bæredygtig turisme
  • Turismeindikatorer

Aktiviteter og tilknytninger til øvrige organisationer

  • Formand for Turismeforskerne i Danmark (TiD)
  • Medlem af Nationalkomiteen for Danske Naturparker ved Friluftrådet

Læs mere