Sara Egemose

Rådsmedlem
Lektor, Syddansk Universitet

Sara Egemose

Lektor i ferskvandsøkologi og forskningsgruppeleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Forsker i effekter af menneskelige påvirkninger og klimaændringer på ferskvandsområder, samt virkemidler til at forbedre områdernes tilstand.

Ekspertise- og forskningsområder

  • Afstrømningseffekter på det ferske miljø
  • Klimatilpasningsteknologier og deres effekter på miljøet
  • Udvikling og forskning i virkemidler på ferskvandsområdet
  • Ferske Citizen science projekter

Aktiviteter og tilknytninger til øvrige organisationer

  • IPBES Danmark repræsentant for Biologisk Institut, Syddansk Universitet
  • Medlem af Spildevandskomiteens plenarforsamling
  • Rådsmedlem af Klimatilpasning under CLEAN Danmarks Miljøklynge
  • Rådsmedlem af Jord, vand og natur under CLEAN Danmarks Miljøklynge
  • Medlem af Miljøstyrelsens faglige referencegruppe for vandplanlægning

Læs mere