Første møde i Dialogforum for Biodiversitet

Tirsdag den 29. november 2022 mødtes Dialogforum for Biodiversitet for første gang i forbindelse med udgivelsen af Biodiversitetsrådets årsrapport 2022.

Der blev både lyttet og givet input, da Dialogforum for Biodiversitet mødtes for første gang. 24 af dialogforums medlemmer deltog, og fik både en introduktion til det nye forum og hovedbudskaber i Biodiversitetsrådets første årsrapport. På mødet havde de også mulighed for at komme med input på baggrund af rapportens hovedbudskaber. Dialogforum for Biodiversitet har desuden mulighed for at kommentere skriftligt på rapporten eftefølgende.

Dialogforum for Biodiversitet er nedsat og sammensat af Biodiversitetsrådet med fokus på at drøfte forskellige aspekter af Biodiversitetsrådets hovedbudskaber og anbefalinger. Du kan læse mere om det nye forum under menupunktet "Dialogforum".

Dialogforum for Biodiversitet mødtes for første gang.
Der blev både lyttet og givet input, da Dialogforum for Biodiversitet var samlet for første gang tirsdag dagn 29. november i forbindelse med udgivelsen Biodiversitetsrådets årsrapport 2022.