Danmark har fået et Biodiversitetsråd

Danmarks første Biodiversitetsråd er blevet udpeget af aftalepartierne. Nu kan de ni eksperter gå i gang med at rådgive regeringen og Folketinget om indsatser på natur- og biodiversitetsområdet.

Fotograf ©: NatureEyes/Kim Aaen.

Hvordan giver vi naturen de bedste betingelser for at trives? Det er et af centrale spørgsmål, som det nye råd vil levere svar på.

Forpersonen og rådsmedlemmerne er udpeget efter indstilling fra Rektorkollegiet for perioden 2021-2024. Rådet er tværfagligt sammensat, og kan dermed bidrage med ekspertviden inden for et bredt forskningsfelt omkring natur og biodiversitet, der inkluderer de juridiske, samfunds- og miljøøkonomiske, og adfærdsmæssige aspekter, der er vigtige for at bevare biodiversiteten.

Biodiversitet på land:

  • Professor Signe Normand fra Aarhus Universitet (forperson)
  • Professor Carsten Rahbek fra Københavns Universitet
  • Professor Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet

  Biodiversitet i ferskvand:

  • Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet

Biodiversitet i indre farvande og åbent hav:

  • Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universet
  • Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet

 Juridiske aspekter af biodiversitet:

  • Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet

 Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet:

  • Professor Niels Strange fra Københavns Universitet

 Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv:

  • Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet