Aktuelt

Otte af Biodiversitetsrådets medlemmer sammen med miljøminister, Lea Wermelin. Fotograf: Ulrik Hasemann.

Biodiversitetsrådets første rådsmøde

Biodiversitetsrådet har efter stiftelsen fredag den 1. oktober 2021 afholdt sit første møde, hvor rådsmedlemmerne fik sat gang i det fremtidige arbejde, de står overfor, når de frem til 2024 skal rådgive regeringen og Folketinget om indsatser på natur- og biodiversitetsområdet.

Torsdag den 14. oktober 2021 kunne miljøminister, Lea Wemelin, byde velkommen på Biodiversitetsrådets første møde, samt præsentere Rådet for aftalekredens tanker bag kommissoriet.

Efter en introduktionsrunde, hvor medlemmerne hver præsenterede deres bud på aktuelle hovedfokusområder, blev der udvalgt tre hovedfokusområder for 2021/2022.

De tre hovedfokusområder er:

  • Arealanvendelse
  • Effektmonitering og virkemidler
  • Lovgivning på biodiversitets- og naturområdet