Biodiversitetsrådet anbefaler, at Danmark får en biodiversitetslov

Biodiversitetsrådets Årsrapport 2023 er nu udkommet med anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet.

Torsdag den 22. november 2023 er Biodiversitetsrådet udkommet med sin anden rapport "Mod robuste økosystemer – anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet". Rapporten kommer med anbefalinger til en dansk lov om biodiversitet, herunder forslag til mål og delmål for beskyttelse og genopretning.

I rapporten præsenteres desuden en analyse af hvor stor en andel af Danmarks land- og havareal Biodiversitetsrådet vurderer kan betragtes som beskyttet og strengt beskyttet natur samt en indledende kvalificering af et udvalg af virkemidler.  

Her kan du kan se pressemeddelelsen, som er udsendt i forbindelse med udgivelsen.

Pressekontakt ifm. udgivelsen:
Professor Signe Normand, forperson Biodiversitetsrådet, mobil: 93 52 28 77, mail: mail@biodiversitetsraadet.dk

Pressekoordinator: Jacob Thorsager Mogensen, mobil: 93 52 28 75, Bente Larsen, mobil: 93 50 88 40